Kommunale tests og evaluering
Skolen følger de til enhver tid gældende regler.
Alle elever i 8. og 9. klasser modtager således 2 gange om året et karakterblad, hvor lærerne tilkendegiver deres vurdering af elevernes standpunkt.
Der udarbejdes elevplaner for alle elever i mindst 1 gang årligt.
I alle klasser holdes samtaler mellem elever, forældre og lærere, hvor man i fællesskab evaluerer undervisningens forløb.
Der afholdes en årlig klassekonference på alle klassetrin.
 
Foruden de obligatoriske nationale test, tester og evaluerer vi eleverne efter de kommunale testplaner i dansk og matematik:
 

> Kommunal testplan for dansk i pdf-format

> Kommunal testplan for matematik i pdf-format