Hvalsø Skoles SFO

SFO i indskolingen
 
SFO for de 4 yngste klassetrin etableres i tæt relation til undervisningsdelen. Dette for at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag og for at give de bedste muligheder for samarbejde mellem klasselærer og pædagog.
 
I børnehaveklassen deltager en pædagog fra SFO i undervisningen i en del lektioner, hvilket bidrager til, at der er et fast team omkring børnene på dette klassetrin. Ligeledes er der en pædagog tilknyttet i 1., 2. og 3. klasse, som deltager i undervisningen gennemsnitligt 5 lektioner om ugen. I forbindelse med den nye skolereform, har pædagogerne fået flere timer i undervisningen, og varetager nu også Understøttende Undervisning (USU) samt Studietid.
 
I SFO vægter vi børnenes egne initiativer højt. Børnene har fri og skal have lov til at forvalte den tid selv med behørig hjælp fra de voksne, der har ansvar for dem. Der er dagligt tilbud om leg, spil, værkstedsaktiviteter og ikke mindst aktiviteter på legepladsen. Denne er en vigtig del af vores SFO for de små. Det er dejligt med frisk luft og plads til at udfolde sig udendørs. Derfor har vi satset meget på at indrette en spændende legeplads med mange forskellige udfordringer. Legepladsen er under stadig udvikling.
 
SFO på mellemtrinnet
 
SFO for 4. – 5.- klasserne har til huse i Allehuset sammen med 3. klasserne. Afdelingen har et samarbejde med lærerne, og i forbindelse med den nye skolereform, varetager pædagogerne bl.a. understøttende undervisning . Der kan arrangeres fælles udflugter, hytteture, forældremøder, samtaler m.m.
 
I SFO lægges vægt på børnenes medbestemmelse. Der bliver holdt børnemøder og deres beslutninger føres i vid udstrækning ud i livet. Hermed lærer de den demokratiske proces på godt og ondt. Vi lægger vægt på at inspirere dem i så mange retninger som muligt. Der tilbydes værkstedsaktiviteter, sportsaktiviteter, med andre ord den daglige dosis til hoved, hænder og fødder.
 
Denne afdeling er ikke inddelt i grupper. Børnene udgør som sådan èn stor gruppe og kan uhindret skabe relationer på tværs af alder. Det er altid vigtigt med gode kammerater, men i denne alder er det bare det vigtigste. SFO har gode udendørsmuligheder. Vi har et tæt samarbejde med skolen om en stadig udvikling. Allehuset udsender informationsbreve til forældrene for derigennem at give forældrene et indblik i hvad vi laver og tilbyder.
 
I skoleårets løb arrangeres der nogle aftenarrangementer fx. film, fester, pige og drenge aftener. Større udflugter lægges i ferier. Vi deltager i Vilde Vulkaner Festival, som afholdes i tre dage i den første uge i sommerferien.
 

Børneprofil 2. klasse

  1. Forstå fællesskabets spilleregler

  2. Tage ansvar for sig selv og sine omgivelser – inklusiv aftaler

  3. Kunne indgå ligeværdigt i venskaber

  4. Accept af forskelligheder

  5. Selvhjulpne – Klokken, oprydning, tøj, gå fra skole til klub

 

Børneprofil 5. klasse

  1. Efterleve sociale spilleregler

  2. At overskue konsekvensen af egen handling

  3. At lade sig udfordre

  4. At kunne sætte sig i en anden sted – inklusiv tilsidesætte egne behov

  5. Kende egne grænser – turde sige fra