Regler og normer

Skolen er din og du har et medansvar for den.
 
Derfor forventes det af dig, at du er med til at gøre den til et godt sted at være.
 • De materialer, du får med hjem, låner du som regel, og andre skal låne dem efter dig. Derfor skal de behandles ordentligt og bøger forsynes med bogbind.

 • I pauserne må du foretage dig næsten, hvad du har lyst til, når blot det ikke er til fare for dig selv eller forvolder skade på noget, som tilhører dine kammerater eller skolen. Skolen har ansvaret for dig i den tid din skolegang varer. Derfor er det nødvendigt, at du bliver på skolens område. Går du i 7. - 9. klasse må du dog forlade skolen i pauserne og i eventuelle mellemtimer.

 • Du må cykle/køre på knallert til og fra skole, men du må ikke køre ind på skolens område, og du skal stille din cykel/knallert på de aftalte pladser.

 • Du skal følge undervisningen hver skoledag i alle de timer og fag der står på dit skema.

 • Bliver du syg, skal du naturligvis blive hjemme. Når du møder i skolen igen, skal dine forældre give din klasselærer skriftligt besked om dit fravær.

 • Dine ferier og øvrige fridage fremgår af skolens ferieplan. Skal du undtagelsesvis have fri uden for skolens ferieplan, skal dine forældre i god tid træffe aftale herom.

Regler for brug af mobiltelefoner i skoletiden
 
Der er to ganske simple regler som skal overholdes. Hvis reglerne ikke overholdes, vil man få konfiskeret telefonen resten af skoledagen. Telefonen kan afhentes på kontoret efter at forældrene har haft kontakt med en fra ledelsen:
 • I timerne skal telefonen være slukket, med mindre man har en særlig aftale.

 • Der må ikke tages billeder af nogen, med mindre de der tages billeder af er indforstået.

Anvendelse af multimedier
 
Definition af multimedier:
Alle former for elektroniske produkter, der kan kommunikeres på/med, og/eller komme på internettet med.
 
Forventninger:
 • Elever på Hvalsø Skole skal lære at bruge, forstå og agere i den digitale verden, de er født ind i.

 • Både voksne og børn skal nøje overveje deres adfærd på de sociale medier, så de beskytter både deres egne og andres personlige grænser.

 • På Hvalsø Skole indgår multimedier i faglige eller sociale sammenhænge.

 • Brugen af multimedier skal være præget af en etisk forsvarlig opførsel.

 • Det er skolens lærere og pædagoger, der tilrettelægger, hvornår og hvordan multimedier anvendes i skoletiden.

 • Så længe dette respekteres, er der ikke nogen begrænsninger for elevernes brug af multimedierne både i og udenfor undervisningen.