Internationalt samarbejde

Mêrsraga Vidusskola i Letland 
 
Gennem en årrække har Hvalsø Skole opbygget et værdifuldt samarbejde med en skole i venskabsbyen Mersrags. Vi indledte samarbejdet med Mêrsraga Vidusskola i Letland i skoleåret 2000-2001, da en 6. klasse begyndte at brevveksle med en lettisk 6. klasse. Elevudvekslingen har gennem tiden ført til mange gode og spændende oplevelser, som vi på Hvalsø Skole finder meget værdifuldt, idet det personlige møde for alvor giver mulighed for at opnå indsigt i en anden kultur og fremme den interkulturelle kompetence hos den enkelte elev.
 
På 8./9. årgang har vi nu hvert år en klasse, som besøger Letland og som også modtager genbesøg fra Letland, hvor elever og lærere er indkvarteret hos hinanden. Også på lærersiden er der etableret et samarbejde, idet vi et par gange har udvekslet lærere, hvor lettiske lærere har undervist vores skoleelever og omvendt.
 
På Hvalsø Skole synes vi, at udveksling på lærerniveau også er vigtigt, da vi for det første kan få faglig inspiration af hinanden og få indsigt i, hvordan man holder skole andre steder. Derudover viser andre internationale projekter, at det personlige møde mellem lærere skaber bedre grobund for at samarbejde om små, relevante projekter, der ikke nødvendigvis munder ud i elevudveksling. Med andre ord bliver der hermed større mulighed for at endnu flere elever kan få glæde af det internationale samarbejde.
 
Camp 34
 
Kommunalt deltager vi også i et udvekslingssamarbejde med skoler fra fra Lejres lettiske venskabsbyer Kandava og Mersrags, hvor et antal elever fra hver skole får lov at være med. Projektet har skiftevis foregået i Letland og i Lejre, hvor elever også er indkvarteret hos hinanden. Projektet byder på private oplevelser, såvel som mange fælles oplevelser i skolerne.