Trivselsplan

 
Faglig indlæring, personlig udvikling og trivsel hører sammen.
 
Hvalsø Skole og Hvalsø SFO 
Hvalsø Juniorklub
Hvalsø Ungdomsklub
 
Vores sigte med denne plan er, at udvikle vores arbejdsmetoder og systematisere vores arbejdsformer med henblik på at opfylde vores mål om at give alle børn på Hvalsø Skole en opvækst, hvor de oplever sig anerkendte, trives og har gode udviklingsmuligheder. På Hvalsø Skole er der et tæt forældresamarbejde og en god tradition for samarbejde mellem de voksne, som omgiver børnene i undervisningstiden og i fritiden.PPR-psykolog, AKT, socialforvaltning og SSP inddrages i samarbejdet efter behov.
 
Hæftet indeholder bl.a. forslag til handleplan ved mobning, antimobbestrategi samt en litteraturliste.Vores antimobbeplan er indarbejdet i hæftet. Vi håber selvfølgelig, at mobning ikke vil forekomme, skulle det alligevel ske, skal der gribes ind, personalegrupperne skal samarbejde og ledelsen og forældrene skal orienteres.