Antimobbestrategi for Hvalsø Skole

 
I skole og SFO/junior og ungdomsklub skal børnene mødes med anerkendelse og opleve, at de er i et anerkendende miljø. Der arbejdes efter skolens trivselsplan, hvori skolens indsats mod mobning er indskrevet. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem skole, SFO og ungdomsklub. Planen revideres hvert andet år.

Skole

Alle klasseteam er forpligtede til at have fokus på og løbende arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling og trivsel.

Alle klasser udarbejder/reviderer hvert år regler for samværet i klassen Reglerne opsættes i klassen og kopi hjemsendes til forældrene.

Alle klasseteam udarbejder hvert år klassens sociale årsplan. Kopi hjemsendes til forældrene.

Barnets og klassens trivsel skal indgå på alle klasseteammøder, i elevsamtaler og skole/hjemsamtaler.

SFO

Alle medarbejdere er forpligtede til at have fokus på børnenes trivsel samt deres alsidige og personlige udvikling.

Ved hvert skoleårs begyndelse skal der sammen med børnene, og i samarbejde med skolen, udarbejdes sociale spilleregler i alle børnegrupperne. 

Der afholdes mindst en gang årligt en trivselssamtale med det enkelte barn. I samtalen indgår bl.a. dialog om kammeratskabsforhold.

Vi har i SFO hele tiden fokus på at skabe og udvikle et anstændigt samværsmiljø.

Der afholdes børnemøder.

Mindst en gang om året tages trivsel op som et tema f.eks. brug af digitale medier i alle børnegrupper.

Evaluering
 
Trivselsundersøgelse afholdes hvert 3. år i januar måned og efterbehandles af både skole og fritidstilbud - der samarbejdes herom. 
  • elev-lærersamtale
  • børne-pædagogsamtale
  • klassemøde/børnemøde
  • samtale mellem de voksne omkring børnene
Opmærksomhed på tegnene på målopfyldelse fra planerne med mål for personlige, sociale og kulturelle kompetencer.
 
Mobbedefinition
 
Mobning er hverken drilleri eller konflikt, selv om dette også kan være meget ubehageligt. For at forstå hvad mobning er, er der blevet udarbejdet en mobbedefinition, som lyder sådan her:

"Mobning er en gruppes eller enkeltpersons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig."

Når mobning forekommer
 
Handleplan aftales i samarbejde mellem personalegrupperne og med ledelsen. Her aftales også evt. ledelsesdeltagelse i det videre forløb. Alle parter er forpligtede til at holde hinanden orienteret under og om forløbet.
 
I trivselsplanen findes plan til håndtering af mobning. Medarbejderne i skolens AKT center - Pusterummet inddrages evt. i problemløsningen. Hjælp fra Pustrummet kan inddrages både af medarbejdere, ledelse og børn. I grovere tilfælde skal AKT center/skolepsykologen/SSP inddrages.