Antimobbestrategi for Hvalsø Skole

 
I skole og SFO/junior og ungdomsklub skal børnene mødes med anerkendelse og opleve, at de er i et anerkendende miljø. Der arbejdes efter skolens trivselsplan, hvori skolens indsats mod mobning er indskrevet. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem skole, SFO og ungdomsklub. Planen revideres hvert andet år.

Skole/SFO

Alle klasseteam er forpligtede til at have fokus på og løbende arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling og trivsel.

Alle klasser udarbejder/reviderer hvert år regler for samværet i klassen. Reglerne opsættes i klassen og kopi offentliggøres til forældrene.

Alle klasseteam udarbejder hvert år klassens sociale årsplan.

Der afholdes mindst en gang årligt en trivselssamtale med det enkelte barn. I samtalen indgår bl.a. dialog om kammeratskabsforhold.

Ved behov og mindst en gang om året tages brug af digitale medier op i klasserne.

Barnets og klassens trivsel skal indgå på alle klasseteammøder, i elevsamtaler og skole/hjemsamtaler.

Hvornår er det mobning?

Mobning er et gruppefænomen.
 
Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.
 
Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
 
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.
 
Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.
 
Kilde: DCUM 2017
Mobbedefinition
 
Mobning er hverken drilleri eller konflikt, selv om dette også kan være meget ubehageligt. For at forstå hvad mobning er, er der blevet udarbejdet en mobbedefinition, som lyder sådan her:

"Mobning er en gruppes eller enkeltpersons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig."

Når mobning forekommer
 
Handleplan aftales i samarbejde mellem personalegrupperne og med ledelsen. Alle parter er forpligtede til at holde hinanden orienteret under og om forløbet.
 
I trivselsplanen findes plan til håndtering af mobning. Medarbejderne i skolens AKT center - Pusterummet inddrages evt. i problemløsningen. Hjælp fra Pustrummet kan inddrages både af medarbejdere, ledelse og børn. I grovere tilfælde skal AKT center/PPR-psykolog/SSP inddrages.