Skolens personale

photo
Navn: Morten Høgsvig
Initialer: AHØ
Stilling: Pædag