Studietid på Hvalsø Skole

Indskoling
 
I indskolingen er studietid et samarbejde mellem lærere og pædagoger, der planlægges på teammøder i årgangsteamet og klasseteamet. Studietiden varetages i indskolingen fortrinsvis af den pædagog, der er tilknyttet klassen.

Studietiden i 0.-1. klasse er skemalagt til 1 lektion om ugen, mens den for 2.-3. klasse er skemalagt til 2 lektioner om ugen, og er lavet ud fra en betragtning af, hvor stor lektiemængden vil være. Det aftales i klasseteamet, hvordan Studietiden skal anvendes, dog er det er krav, at det skal mindske lektiemængden, der skal laves udenfor skolens undervisningstid. Studietiden kan skemalægges henover hele skolens undervisningstid, dog skal det så vidt muligt tilpasses pædagogernes arbejdstider. Studietiden i indskolingen skal give eleverne mulighed for Faglig træning, Faglige udfordringer og Turboforløb.
Mellemtrin og udskoling
 
På mellemtrinnet og i udskolingen varetages studietiden fortrinsvis af lærere og organiseres årgangsvis som værksteder, hvor lærere med forskellige fagkompetencer vil være til rådighed. Studietiden kan skemalægges henover hele skolens undervisningstid. Studietiden på mellemtrinnet og i udskolingen er skemalagt til henholdsvis 3 og 2 lektioner om ugen, og skal mindske lektiemængden, som skal laves udenfor skolens undervisningstid. Studietiden på mellemtrinnet skal give eleverne mulighed for Faglig træning, Faglige udfordringer og Turboforløb.