Understøttende undervisning

Indskoling
I indskolingen er understøttende undervisning et samarbejde mellem lærere og pædagoger, der planlægges på teammøder i årgangsteamet og klasseteamet. Den understøttende undervisning varetages i indskolingen fortrinsvis af pædagoger. Der udarbejdes en årsplan for den understøttende undervisning, som kan indeholde temaer og konkrete aktiviteter.
 
Årsplanen udarbejdes efter drøftelse i årgangsteam og klasseteam af underviseren i den understøttende undervisning. Detailplanlægningen laves løbende efter drøftelse i klasseteamet Den understøttende undervisning kan skemalægges henover hele skoledagen, dog skal det så vidt muligt tilpasses pædagogernes arbejdstider.
 
Den understøttende undervisning i indskolingen kan indeholde følgende: Bevægelse, motorik, kreative aktiviteter, social træning og andre relevante emner, der understøtter den fagfaglige undervisning.
Mellemtrin
På mellemtrinnet varetages den understøttende undervisning på 4. og 5. årgang fortrinsvis af pædagoger, og det er et samarbejde mellem lærere og pædagoger, der ligger til grund for planlægningen. På 6. årgang varetages den understøttende undervisning fortrinsvis af lærere, og planlægges i årgangs- og klasseteam.
 
Der udarbejdes en årsplan for den understøttende undervisning, som kan indeholde temaer og konkrete aktiviteter. Årsplanen udarbejdes efter drøftelse i årgangsteam og klasseteam af underviseren i den understøttende undervisning. Detailplanlægningen laves løbende efter drøftelse i årgangs/klasseteam.
Den understøttende undervisning kan skemalægges henover hele skoledagen, dog skal det på 4. og 5. årgang, så vidt muligt, tilpasses pædagogernes arbejdstider. Den understøttende undervisning på mellemtrinnet kan indeholde følgende: Bevægelse, motorik, kreative aktiviteter, social træning og andre relevante emner, der understøtter den fagfaglige undervisning. Den understøttende undervisning på mellemtrinnet kan også ske i samarbejde med Juniorklubben.
 
Udskolingen
I udskolingen varetages den understøttende undervisning fortrinsvis af lærere eller andre med relevante kompetencer. Den understøttende undervisning kan lægges som teamdage eller som faste ugentlige timer.
 
Der udarbejdes i fællesskab på årgangen en årsplan for den understøttende undervisning i udskolingen, som kan indeholde bevægelse, kreative aktiviteter, sociale tiltag og andre relevante emner, der understøtter den fagfaglige undervisning.
 
Den understøttende undervisning i udskolingen kan ske i samarbejde med Juniorklubben eller Hvalsø SFO.